NAPOMENA: PRISTUPNA ČLANARINA 280 RSD
PRISTUPNA ČLANARINA ZA PLIVANJE 120 RSD

PREMIUM ČLANARINA
Sadržaj kluba: Fitness i Kardio program, bazen

1 mesec 10h-22h
3.500 RSD

3 meseca 10h-22h
9.000 RSD

5+1 mesec 10h-22h
17.500 RSD

2.550 RSD p/m za korporativni fitnes
RELAX ČLANARINA
Sadržaj kluba: Bazen

1 mesec 10h-22h
3.000 RSD

3 meseca 10h-22h
8.000 RSD

5+1 mesec 10h-22h
15.000 RSD

BASIC ČLANARINA
Sadržaj kluba: Fitness i Kardio program

1 mesec 10h-16h
2.000 RSD
2.400 RSD
10h-22h
2.400 RSD
2.900 RSD

3 meseca 10h-16h
5.400 RSD
6.500 RSD
10h-22h
6.500 RSD
7.900 RSD

5+1 mesec 10h-16h
10.000 RSD
12.000 RSD
10h-22h
12.000 RSD
14.500 RSD

ČLANARINA GRUPNIH TRENINGA
PILATES / YOGA / GET FIT / ZUMBA / HEALTH PUMP / POWER STEP

8 grupnih treninga – 1 trening – 250 RSD
12 grupnih treninga – 1 trening – 250 RSD
8 grupnih treninga – 1 mesec – 2.000 RSD
12 grupnih treninga – 1 mesec – 2.500 RSD

 

ČLANARINA GRUPNIH TRENINGA
AQUA AEROBIC

8 grupnih treninga – 1 trening – 350 RSD
8 grupnih treninga + sauna – 1 trening – 400 RSD
8 grupnih treninga – 1 mesec – 2.500 RSD
12 grupnih treninga + sauna – 1 mesec – 3.000 RSD

 

ČLANARINA PLIVANJA

1 mesec – 3.000 RSD
(jedan trening u grupi-plivači 250 RSD / neplivači 400 RSD)

ČLANARINA TRENINGA SA PERSONALNIM TRENEROM
(za članove kluba ili uz uplatu dnevne članarine)

30 minuta – 600 RSD
60 minuta – 800 RSD

DNEVNA ČLANARINA
(ova opcija moguća samo za goste kluba)

1.000 RSD – odrasli
300 RSD – deca (bazen uz prisustvo staratelja)

SPORTSKA SUBOTA
članarina 1 mesec – 2.000 RSD

Članarina individualnog treninga sa Detox programom
(za članove/goste kluba)– 800 RSD

  • Testiranje i izrada programa treninga je uključena kod Premier i Basic članarine
  • Članarina sa korišćenjem bazena je u terminima van škole plivanja
  • Za studente 10% popusta (Premier i Basic članarine)
  • Tromesečna članarina – mogućnost plaćanja u 2 rate
  • Članarina treninga sa personalnim trenerom
    – 1 osoba / 12 treninga = 9.000 RSD
    – 2 osobe / 12 treninga = 14.600 RSD