NAPOMENA: PRISTUPNA ČLANARINA 280 RSD
PRISTUPNA ČLANARINA ZA PLIVANJE 120 RSD

PREMIUM ČLANARINA
Sadržaj kluba: Fitness i Kardio program, bazen

1 mesec 10h-22h
4.000 RSD

 

3 meseca 10h-22h
10.500 RSD

 

5+1 mesec 10h-22h
20.000 RSD

 

3.000 RSD p/m za korporativni fitnes

 

RELAX ČLANARINA
Sadržaj kluba: Bazen

1 mesec 10h-22h
3.300 RSD

 

3 meseca 10h-22h
8.800 RSD

 

5+1 mesec 10h-22h
16.500 RSD

 

BASIC ČLANARINA
Sadržaj kluba: Fitness i Kardio program

1 mesec 10h-16h
2.000 RSD
2.400 RSD
10h-22h
2.400 RSD
2.900 RSD

3 meseca 10h-16h
5.400 RSD
6.500 RSD
10h-22h
6.500 RSD
7.900 RSD

5+1 mesec 10h-16h
10.000 RSD
12.000 RSD
10h-22h
12.000 RSD
14.500 RSD

ČLANARINA GRUPNIH TRENINGA
PILATES / AEROBIK

8 grupnih treninga – 1 trening – 250 RSD
12 grupnih treninga – 1 trening – 250 RSD
8 grupnih treninga – 1 mesec – 2.000 RSD
12 grupnih treninga – 1 mesec – 2.500 RSD

ČLANARINA GRUPNIH TRENINGA
AQUA AEROBIC

jedan trening u grupi – 250 RSD
probni čas Aqua aerobic – 350 RSD
pojedinačni čas u grupi – 800 RSD
8 grupnih treninga – 1 mesec – 2.500 RSD

 

ČLANARINA PLIVANJA

1 mesec – 3.300 RSD
(jedan trening u grupi-plivači 280 RSD / neplivači 420 RSD)
Cene pojedinačnog časa u grupi škole plivanja – 800 RSD
(za obuku neplivača ) sa personalnim trenerom – 1.200 RSD
(obuka plivača) sa personalnim trenerom – 1.000 RSD
Čas plivanja za dve osobe – 1.600 RSD
Čas plivanja za tri osobe – 1.800 RSD

 

ČLANARINA TRENINGA SA PERSONALNIM TRENEROM
(za članove kluba ili uz uplatu dnevne članarine)

30 minuta – 800 RSD
60 minuta – 1000 RSD

DNEVNA ČLANARINA
(ova opcija moguća samo za goste kluba)

1.000 RSD – odrasli
500 RSD – deca (bazen uz prisustvo staratelja)

 

SPORTSKA SUBOTA
članarina 1 mesec – 2.000 RSD

Članarina individualnog treninga sa Detox programom
(za članove/goste kluba)– 800 RSD

 • Testiranje i izrada programa treninga je uključena kod Premier i Basic članarine
 • Članarina sa korišćenjem bazena je u terminima van škole plivanja
 • Za drugo dete 20% popusta, za treće 50% popusta (Članarina plivanja)
 • Za studente 10% popusta (Premier i Basic članarine)
 • Članarina treninga sa personalnim trenerom
  * 1 osoba / 12 treninga + 4 treninga u bazenu = 14.000din
  * 1 osoba / 8 treninga = 6.400din
  * 1 osoba / 12 treninga = 9.000din
  * 2 osobe / 8 treninga = 10.000din
  * 2 osobe / 12 treninga = 14.600din